banneri

Yhdistys – Pro Jooga ry

Näillä sivuilla esiteltyjen joogan harjoitustuntien ja –kurssien järjestämisestä vastaa yhdistys nimeltä Pro Jooga ry. Sen tarkoituksena on voittoa tavoittelemattomasti edistää joogan harrastusta, kohottaa fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä edistää mielen ja kehon kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii raumalais-helsinkiläinen joogaohjaaja Sanna Kullberg, jolla on takanaan useiden vuosien joogan harjoittelu sekä erilaisilla kursseilla ja edelleen jatkuvalla, myös Suomen Joogaopiston erilliskoulutuksella hankittu ja täydentyvä ohjaajakokemus.

Sanna Kullberg

Yhdistyksen ja Sannan yhteystiedot:

Email: sanna(at)projooga.fi
Puhelin: +358 (0)40 417 4646

Pro Jooga ry (rek. nro 213.778 PRH / Yhdistysrekisteri)


Valtakunnallinen - Suomen Joogaliitto ry

Vuonna 1967 perustettuun Suomen Joogaliittoon kuuluu yli 20 rekisteröityä jäsenyhdistystä sekä noin 2500 suoraa henkilöjäsentä. Liiton toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.

Saarijärvellä sijaitsevassa Suomen Joogaopistossa järjestetään jooganohjaajien ja –opettajien koulutus. Joogaliiton kouluttamat ohjaajat ja opettajat toimivat jäsenyhdistysten, kansalais- ja työväenopistojen sekä kuntoutus- ja liikuntaopistojen ja työpaikkojen joogaryhmissä. Suomen Joogaliitto opettaa joogaa itsehoito- ja itsekasvatusmenetelmänä, jonka perustana ovat keskittyneesti suoritettavat harjoitukset, tietoinen rentoutuminen, luonnollinen hengitys ja sisäisen hiljaisuuden kokeminen. Tavoitteena on edistää joogan harjoittajien kokonaisterveyttä sekä henkistä kasvua.

Säännöllinen joogan harjoittaminen yhdessä terveiden elintapojen kanssa edistää myönteisten elämänasenteiden omaksumista, henkisen elämän syvempää tiedostamista ja kokonaisterveyttä. Näkemyksemme mukaan jooga ei kuitenkaan ole oikotie terveyteen ja mielenrauhaan. Liitto ei ole sidoksissa mihinkään yksittäiseen joogan suuntaan tai traditioon. Opetuksessa yhdistyvät laaja-alaisesti hathajooga ja rajajooga.

Joogaperinteen mukaisesti jokainen selvittää itselleen elämänkatsomukselliset kysymykset oman uskontonsa ja kulttuurinsa pohjalta. Liiton opettama jooga sopii yhtä hyvin henkilölle, jolla on kristillinen elämänkatsomus ja usko, kuin hänellekin, jolla sitä ei ole. Suomen Joogaliitto on uskonnollisesti ja myös poliittisesti sitoutumaton.

Suomen Joogaliitto - Finlands Yogaförbund - The Yoga Federation of Finland ry
(rek. nro 106.478 PRH / Yhdistysrekisteri)